Champion Polski

REPRODUKTOR , PP III

O: CH.PL., KT III° ALWAR Harpol

M: Ch.Pl, Mł.Ch.Pl, Mł.Zw.Polski '96 RAMONA Odrzykońskie Zamczysko

ur. 18.12.2002
hodowca i właściciel: Barbara Bałon
statystyki www stat.pl