Jarosław ’02 kr.H.Fonfaraszczeniatw.o
Klikowa ’02 Klubowa Wyżłów BrytyjskichEva Gardner (UK)młodziezyDoskonala 3/6
Rzeszow’02 krajowaJ.KonkielmlodziezyDoskonanalaZw.Mł
Krosno ’02 krajowaA.StasiakmlodziezyDoskonala 1/3
Jarosław ’03 krajowaP.KrolposredniaDoskonalaCWC
Katowice ’03 miedzynarodowaKarl Reisinger (A)posredniaDoskonala 2/3
Lublin ’03 krajowaV.RachwalskaposredniadoskonalaCWC
Krosno ’03 krajowaA.SkrzyńskiotwartadoskonalaCWC
Płock ’03 Klubowa WyżłowRonny Blomme (B)otwartaDoskonala 1/7CWC
Rzeszow ’03 krajowaM.LorencotwartadoskonalaCWC NSwR
Rzeszow ’04E.ChwalibogotwartaDoskonala 3/5
Jarosław ‘04S.AbłamowiczotwartadoskonalaCWC
krosno'04V.RachwalskachampionówdoskonałaCWC, NSwR


statystyki www stat.pl